CENNÍK

Ubytovanie

Hlavná budova

2-lôžková izba s kúpeľňou 22 €
2-lôžková izba bez kúpeľne 20 €
3-lôžková izba bez kúpeľne 30 €

poschodová prísteľka 8 €

Druhy Izieb:

4 × 2-LÔŽKOVÁ IZBA S KÚPEĽŇOU S 2 PRÍSTELKAMI
2 × 3-LÔŽKOVÁ IZBA BEZ KÚPEĽNE S 2 PRÍSTELKAMI
1 × 2-LÔŽKOVÁ IZBA BEZ KÚPEĽNE S 1 PRÍSTELKOU
2 × 3-LÔŽKOVÁ IZBA BEZ KÚPEĽNE S 1 PRÍSTELKOU
1 × 2-LÔŽKOVÁ IZBA BEZ KÚPEĽNE

Chatky

PRI POBYTE DO 5 OSÔB: CENA ZA CHATKU 1,- 70 € / NOC

70 € /prvá noc
50 €/ dalšie noci 

PRI POBYTE NAD 5 OSÔB PLATÍ CENA ZA OSOBU (LÔŽKO):
10 € / NOC / PEVNÉ LÔŽKO
8 € / NOC / PRÍSTELKA

 

PRI POBYTE DO 5 OSÔB: CENA ZA CHATKU 2,3,4 – 50 € / NOC

PRI POBYTE NAD 5 OSÔB PLATÍ CENA ZA OSOBU (LÔŽKO):
10 € / NOC / PEVNÉ LÔŽKO
8 € / NOC / PRÍSTELKA

PRI POBYTE DO 5 OSÔB: CENA ZA NOVŠIU CHATKU 5,6 – 60 € / NOC

PRI POBYTE NAD 5 OSÔB PLATÍ CENA ZA OSOBU (LÔŽKO):
12 € / NOC / PEVNÉ LÔŽKO
10 € / NOC / PRÍSTELKA

DRUHY CHATIEK:

CHATKA 1: 1 X 6-LÔŽKOVÁ CHATKA S 1 PRÍSTELKOU, OTVORENÝ PRIESTOR, KÚPEĽŇA A KUCHYŇA
CHATKA 2,3,4: 3 X 6-LÔŽKOVÁ CHATKA S TROMI IZBAMI, KÚPEĽŇOU A KUCHYNSKÝM KÚTOM
CHATKA 5,6: 2 X 6-LÔŽKOVÁ CHATKA S 2 PRÍSTELKAMI, TROMI IZBAMI, KÚPEĽŇOU A KUCHYNSKÝM KÚTOM

Podsady

CENA ZA 1 PODSADU (2 lôžka):
 
12 € / noc
 

19 × 2-lôžková stanová podsada s tenkými matracmi bez posteľného prádla (je potrebné si priniesť vlastný spacák)

Stan

Cena za 1 osobu:

4 € / noc

STANOVANIE VO VLASTNOM STANE

STRAVOVANIE

RAŇAJKY (KONTINENTÁLNE): 2,5 € (POL. PORCIA 2 €)
BUFETOVÉ RAŇAJKY (OD 10 OSÔB): 6 € (DETSKÁ 4 €)
OBED: 4,50 € (POL. PORCIA 3,10 €)
VEČERA: 3,50 € (POL. PORCIA 2,50 €)

PRI SKUPINOVEJ REZERVÁCII JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SA NA CENE INDIVIDUÁLNE. DETI DO 3 ROKOV BEZ NÁROKU NA LÔŽKO – POBYT ZADARMO.

PARKOVANIA KARAVANU

PARKOVANIE S KARAVANOM
8 € / DEŇ (24H)
16 € / 24H S PRÍPOJKOU NA ELEKTRINU
CENA ZA 1 OSOBU:
4 € / NOC

Daň za ubytovanie: 0,50 € / osoba / noc. Všetky ceny sú vrátane DPH.

ATRAKCIE

VEĽKÁ ŠMYKĽAVKA

SKAKÁCÍ HRAD

TRAMPOLÍNA

1 osoba / 5 minút / 2 €

1 osoba / 15 minút / 5 €

1 rodina (do 5 osôb)  / 1 hodina / 15 € (NA VŠETKY ATRAKCIE)

1 rodina / 2 hodiny / 25 € (NA VŠETKY ATRAKCIE)

1 rodina / 3 hodiny / 35 € (NA VŠETKÝ ATRAKCIE)

10 osôb / neobmedzený vstup NA 1 deň / 50 € (NA VŠETKY ATRAKCIE)

Uzavretá spoločnosť / 1 deň / 70 € (NA VŠETKY ATRAKCIE)

JAZENIE NA KOŇOCH - ZOO

JAZDENIE NA KOŇOCH

5 min – 3€
10 min – 5€
30 min – 10€
60 min – 15€

Viac info o jazdení: +421 918 239 583

KRMIVO PRE ZVIERATÁ

0,50€

MINI ZOO

VSTUP JE VOĽNÝ

AKTUÁLNY CENNÍK v BUFET & KAVIAREŇ

Ubytovací poriadok a storno podmienky pobytu na ranči v Kráľovej lehote.

1. Rezervácia ubytovania

Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom,  alebo telefonicky.

2. Nástup a realizácia pobytu

Nástup na pobyt a ubytovanie je možný od 14:00 hod. Ubytovacie priestory je nutné v deň odchodu uvoľniť do 10:00 hod.

3. Platobné podmienky

Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb (ďalej rezervácie) sa považuje zaplatenie 50% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v termíne najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok 50% sa hradí pri nástupe na pobyt. Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.  Platbu je možné uskutočniť prevodom na účet.  Inštrukcie ku platbe Vám zašleme e-mailom v potvrdení rezervácie.

4. Storno podmienky

Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha Vám bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej podobe a následnom potvrdení z našej strany. Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt účtujeme nasledovné storno poplatky: 30 - 20 dní pred nástupom: 25% ceny pobytu 20 - 7 dní pred nástupom:  50% ceny pobytu 7 - 0 dní a počas pobytu:  100% ceny pobytu Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu - s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene alebo priniesť osobne. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s klientom vopred dohodnuté.

5. Všeobecné podmienky:

Pred odchodom je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zahasiť oheň v krbe, uzavrieť plynovú bombu, zatvoriť okná a dvere, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii. Doplatiť nevyplatené služby na recepcii.

V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 50 eur za každé porušenie tohto zákazu.

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch.

V priestoroch reštaurácie nie je dovolené konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené na ranči, ak to dopredu nebolo dohodnuté ináč.

Domáce zvieratá sa nesmú zdržiavať ani ubytovávať v ubytovacích a spoločenských priestoroch.

V čase od 23:00 – 06:00 hod. je nočný pokoj, ktorý musia hostia dodržiavať. Za značte nedodržiavanie nočného pokoja môže personál ranča po opakovanom upozornení vyúčtovať pokutu do výšky 100 €, alebo vykázať takýchto hostí z ranča a zrušiť im pobyt bez následnej kompenzácie pobytu.

Za škody spôsobené na majetku ranča zodpovedá hosť, ktorý sa zaväzuje spôsobené škody nahradiť v plnej výške aktuálnej hodnoty nového zariadenia. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť na recepcii. 

Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma recepcia prípadne vedenie Ranča.

Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

Ranč si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje záväzne podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.

Zákazník potvrdením objednávky ( e-mailom, písomne. ) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času bez následnej kompenzácie pobytu.

Ubytovací poriadok je platný od 01.1.2020