FORMULÁR

Prihlasovací formulár na ubytovanie
(Voľné termíny je najlepšie overiť telefonicky alebo cez email.)

FORMULÁR

Prihlasovací formulár na ubytovanie
(Voľné termíny je najlepšie overiť telefonicky alebo cez email.)

Tel. Ranč:

+421 44 522 14 70
WhatsApp: + 421 951 475 815

E-mail:

ranc@ranckralovalehota.sk

FaceBook

www.facebook.com/
RancKralovaLehota/

BENJAMÍN
BEŇA

SPRÁVCA RANČA

SAMUEL
GREGA

TECHNICKÝ SPRÁVCA

SAMUEL PALENČÍK

SPRÁVCA ÚDRŽBY

NIKOLA
BILASOVÁ

PREVÁDZKARKA

ZUZANA
PALKOVÁ

PREVÁDZKARKA

ADRESA

Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

RIADITEĽ: VLASTISLAV BEŇA

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Vlastník objektu:

Misijné centrum Kráľova Lehota a.s.
Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota
IČO: 35788518
IČ DPH: SK2021507136
Oficiálna skratka: MCKL a.s.

Prevádzka Ranč Kráľova Lehota:

Ranč Kráľova Lehota s.r.o.
Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota
IČO: 50155202
IČ DPH: SK2120197134