Ferrata Dve Veže​

Ferrata Dve Veže - Liptovská Revúca

Oblasť: Veľká Fatra
Obtiažnosť: 3 – stredne ťažká
Vzdialenosť od Ranča: 65 km 
Pri mestečku: Liptovské Revúce
Prevýšenie: 70 m

Ferrata Dve Veže je iba 4. ferratou na Slovensku a prvou na Liptove. Ak máte chuť na adrenalínovejší výstup a lezenie je vašou vášňou, u nás si prídete na svoje.

JE POTREBNÉ SI PRINIESŤ FERRATOVI SET A RUKAVICE A PEVNÚ OBUV, Alebo si ho zapožičať TU za 20€.

Nadmorská výška –  cca 800 m n. m.

Prevýšenie jednotlivých ciest – od 20 m do 70 m

Pôvod – skala je vápencového pôvodu

Rozloženie – ferrata pozostáva z dvoch dominantných skalných veží a jednej vedľajšej, ktoré sú prepojené lanovými mostami (lanové kone)

Možnosti výstupu – 3 trasy ferratového charakteru s rôznymi stupňami obťažnosti + turistický chodník smerujúci na vrch mimo ferratových trás

Obťažnosť ferratových trás: trasy sú rozdelené na ľahšie a náročnejšie, podľa stupňov B, C, a D

Každá cesta je urobená zo železných stúpačiek, ktoré sú od seba vzdialené 40 cm. Na každej ceste sa nachádza istiace oceľové lano.

Otváracia doba:

Náučný chodník a zaistená cesta ferrata sa môže využívať v období od 15. 6 do 31. 1.bežného roka. Pohyb je dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

VIAC INFO A POŽIČANIE SI SEDU TU.

B – mierne obťažné trasy

Ide o strmší terén s občasnými exponovanými pasážami a zlými stupmi. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a strmších dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred. Niekoľko pasáží je namáhavých a vysiľujúcich. Mnoho skúsených vysokohorských turistov používa od tohto stupňa ťažkosti set na ferraty s prilbou. Pre začiatočníkov a deti je set na ferraty nutný a pri nebezpečných a dlhých úsekoch je tiež dôležité dodatočné istenie lanom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

 

C – ťažké trasy

Trasu tvoria príkre až kolmé steny. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Kramle a umelé stupy sú od seba viac vzdialené (dôležitá informácia predovšetkým pre nižších a deti). Úseky sú často kolmé, len s jedným oceľovým lanom.

Zaistené úseky si vyžadujú určitú silu v rukách. Dlhé úseky tejto obťažnosti obsahujú veľké zaistené cesty. Set na ferraty s prilbou je nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov. Pre začiatočníkov a deti odporúčame absolvovať takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

 

D – veľmi ťažké trasy

Trasu tvorí veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou veľmi exponované a istenie je často realizované len pomocou oceľového lana. Príležitostne umelé stupy (kramle, kolíky), ležia nie jedenkrát ďaleko od seba. 

Ferratu tvoria dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pri čom treba mať veľmi veľkú silu v rukách, dobrú techniku a tiež tréning. Výstup je spojený s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I alebo II) bez zaistenia, preto ho odporúčame realizovať iba s dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Aj pre nich je však set na ferraty (horolezecké topánky a prilba) potrebný.

Pre začiatočníkov a menej skúsených túto trasu neodporúčame, treba ju absolvovať jedine s dodatočným istením a so skúseným vodcom alebo cvičiteľom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti IV alebo V.

Zo stránky:
https://gothal.sk/ferrata-dve-veze

HOME OFFICE

A PRENAJMITE
SI U NÁS

CHATKU

Akcia NA ZIMU
Celá chatka 50€/noc