Horná vodná nádrž Čierny Váh

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA - HORNÁ NÁDRŽ ČIERNY VÁH

Oblasť: Nízke Tatry
Dĺžka trasy: 8.1 km
Trvanie chôdzou:  3:10 h
Trvanie na bicykli: 1:01 h
Obtiažnosť: 3 ťažká
Východisko: Ranč Kráľova Lehota
Koncový bod trasy: Vodná nádrž Čierny Váh 
Cieľ: Horná nádrž Čierny Váh
Prevýšenie: 481 m
Typ: Dlhá prechádzka lesom, po asfalte
UPOZORNENIE: Nie je rátané s cestou dole


PRISTUP S AUTOM

Žiadosť na vstup s AUTOM je potrebné poslať email: milan.krajci@lesy.sk (Ing. Milan Krajčí)
Do emaliu je potrebné uviesť: Evidenčné čislo vozidla + meno + adresa
(osoba, na ktorú je povolenie, by mala byť aspoň vo vozidle, ak nebude šoférovať).

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA - HORNÁ NÁDRŽ ČIERNÝ VÁH - DOLNÁ NÁDRŽ - RANČ

Oblasť: Nízke Tatry
Dĺžka trasy: 24 km
Trvanie chôdzou: 7:52 h
Trvanie na Bicykli: 2:16 h
Obtiažnosť: 3 – Ťažká
Východisko: Ranč Kráľova Lehota
Cieľ: Horná nádrž / Dolná nádrž Čierny Váh
Koncový bod trasy: Ranč Kráľova Lehota 
Prevýšenie: 669 m
Typ: Dlhá prechádzka lesom, po asfaltke / lesnej ceste

Čierny Váh má hneď dve prvenstvá. Je to naša najväčšia prečerpávacia elektráreň a zároveň najväčšia vodná elektráreň na Slovensku s inštalovaným výkonom 735,16 MW. 

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh pozostáva z dvoch nádrží. Horná nádrž bola postavená na kopci v mieste nazývanom Vyšné sokoly v nadmorskej výške 1160 m. n. m.. Druhá časť elektrárne spolu s vodnou nádržou bola vybudovaná v údolí v nadmorskej výške 733 m n. m.. Prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto druhu na Slovensku. Z hornej nádrže sa naskytujú panoramatické výhľady na celý región Liptov, Západné a Vysoké Tatry.

Prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh označujú za technický div Slovenska. Obe nádrže sú skvostom pre svoju úlohu v energetike a mimoriadne atraktívnym turistickým lákadlom.

(Informácie zo  stránky: https://www.seas.sk/pve-cierny-vah ) 

 

Prístupová cesta na hornú nádrž PVE Čierny Váh je vo vlastníctve Lesov SR, o.z. Liptovský Hrádok. O povolenie vstupu autom alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom na túto cestu treba požiadať tento subjekt.

Vstup do bezprostrednej blízkosti hornej nádrže PVE Čierny Váh je zakázaný. Nachádzajú sa tu zákazové značky na rampách. Na toto územie sa vstupuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Povolenia na vstup za tieto zákazové značky (na cestné teleso nádrže) z dôvodu bezpečnosti nevydávame.

Na toto sa vybavuje povolenie: https://www.lesy.sk/ 

Žiadosť na vstup s AUTOM cez email: Ing. Milan Krajčí, milan.krajci@lesy.sk


Do emaliu je potrebné uviesť:
– EČV + meno + adresa (osoba, na ktorú je povolenie, by mala byť aspoň vo vozidle, ak nebude šoférovať).


Rýchlo a ochotne odpovedajú

HOME OFFICE

A PRENAJMITE
SI U NÁS

CHATKU

Akcia NA ZIMU
Celá chatka 50€/noc